Прах за Пране Teo Bebe 20 Пранета 1,5 кг

Прах за Пране Teo Bebe 20 Пранета 1,5 кг

Прах за Пране Teo Bebe 20 Пранета 1,5 кг

 

Марка: Тео Бебе

Произход: България

 

Компактен прах за пране (автомат) за бебета (0+).

Съставки: 5- 15% анионни ПАВ, избелващи агенти на база кислород, зеолити, <5%- нейоногенни ПАВ, катионни ПАВ, фосфонати, сапун, поликарбоксилати. Допълнително: ензими, оптичен избелител, аромат.

Внимание! Причинява сериозно дразнене на очите. Да се съхранява извън обсега на деца.

При контакт с очите: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. При

продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/ помощ. При ръчно пране използвайте предпазни домакински ръкавици. 

Полезен съвет: Разтваряйте перилния препарат преди пране и не насипвайте директно върху тъканите.